ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

 
Witamy!

Nasze Przedszkole istnieje od 1991r.Tu poznajemy dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijać potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty. Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program własny zatwierdzony do realizacji "Aktywnie odkrywamy świat". Specjalnie dobrany program edukacyjny pozwala na zdobywanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole. Uczymy wzajemnego poszanowania, dobrych relacji koleżeńskich, obcowania w grupie oraz pierwszych zasad bezpieczeństwa.

Proponujemy ciekawe zajęcia, opiekę specjalisty gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia dodatkowe- język angielski. Zapewniamy również swoim wychowankom częste spacery i wycieczki, wyjazdy na krytą pływalnię, wyjścia do kina, cykliczne spotkania z muzyką oraz przedstawienia teatralne.

Przedszkole usytuowane jest z dala od hałaśliwego centrum .Przestronny plan zabaw sprzyja bezpiecznej i radosnej zabawie dzieci.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9.00 - 14.00. Poza tym wyznaczonym czasem w grupach odbywają się zajęcia wykraczające poza zapisy podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe realizowane twórczymi, innowacyjnymi metodami pozwalają na rozwijanie zainteresowań, bogacenie wiedzy i doświadczeń naszych dzieci.

W tym celu nauczyciele wszystkich grup opracowali własne koncepcje, programy, moduły tematyczne przeznaczone dla dzieci korzystających z przedszkola w dłuższym wymiarze godzin.

Oto nasza oferta w tym zakresie:

  1. Nauka czytania, pisania i liczenia.
  2. Wychowanie przez sztukę.
  3. Ćwiczenia logopedyczne i artykulacyjne.
  4. Zajęcia z grafomotoryki.
  5. Wychowanie fizyczne oraz gimnastyka korekcyjna.
  6. „Dziecięca matematyka” wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  7. W kręgu gier dydaktycznych.
  8. Język angielski.