ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

6:00 - 8:00    Schodzenie sie dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualnie. Praca kompensacyjno - stymulująca oraz praca z dzieckiem uzdolnionym (5, 6l).

8:00 - 8:15    Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integracyjne, ze śpiewem.
8:15 - 8:30     Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno - sanitarne.
8:30 - 9:00     Śniadanie.
9:00 - 10:00   Zintegrowana działalność edukacyjna w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego    możliwości w oparciu o Podstawę Programową.
10:00 - 11:15  Zabawy ruchowe zorganizowane, swobodne i dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w sali,  wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe.
11:15 - 11:30  Przygotowania do obiadu, czynności higieniczno - sanitarne.
11:30 - 11:45  Obiad - I danie.
11:45 - 12:00   Przygotowania do leżakowani (3, 4l). Krótki relaks na dywanie (5, 6l).
12:00 - 13:45   Praca z dzieckiem uwzględniająca potrzeby rozwojowe, realizacja pomysłów dzieci. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności (5,6l).
13:45 - 14:00   Czynności higieniczno - sanitarne.
14:00 - 14:25   Obiad - II danie.
14:25 - 16:00    Zajęcia dodatkowe. Gry i zabawy w małych zespołach o charakterze wychowawczym.  Aktywność własna dzieci. Rozchodzenie się dzieci.